VIDEO - RACHACHANA FASHION SHOW
Mayo de 2010 en Colonia